Tworzysz kampanię reklamową? Poznaj język grupy docelowej

Różne grupy, różne style komunikacji werbalnej

W tym rozważaniu nie chodzi o języki narodowe, ale o styl komunikacji werbalnej. Są różne rodzaje języków. Język pokolenia, regionu, miasta, branży. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, jednak można wyodrębnić pewne style komunikacji werbalnej we wcześniej zdefiniowanych grupach ludzi. Jako język rozumiem

  • słownictwo,
  • sposób mówienia na który składa się między innymi dynamika wypowiedzi,
  • akcentowanie pewnych sfer,
  • skróty myślowe,
  • być może inne elementy.

Język bardzo dużo mówi o charakterze danej grupy ludzi.

Inny język powinien być użyty w przypadku reklamy produktów gospodarstwa domowego, inny w przypadku reklamy odzieży dżinsowej dla młodzieży.

Dwie możliwości

Podstawowa sprawa dla skuteczności reklamy to wiarygodność przekazu. Teraz mamy dwie możliwości. Albo

  • użyjemy języka grupy docelowej albo
  • naszego własnego języka.

Jeżeli chodzi o opcję pierwszą, trzeba być pewnym, że umiemy się tym językiem posługiwać. W innym wypadku przekaz będzie sztuczny a to z kolei może bardzo obniżyć wiarygodność reklamy co pociągnąć może obniżenie skuteczności. Można tez narazić się na śmieszność. Rozwiązaniem, które można wziąć pod uwagę jest zatrudnienie osoby z danej grupy docelowej – jako konsultanta albo współautora treści albo lektora lub odgrywającego postać w reklamie.

Natomiast opcje druga lepiej wybrać wtedy, gdy wiemy, że nie uda nam się operować językiem grupy docelowej.

Oczywiście sprawa języka jaki używany jest w przekazie reklamowym jest bardziej złożona, a właściwie jej złożoność dyktuje samo życie.

Czasem może zadziałać użycie właśnie użycie języka innej grupy ludzi niż tej do której reklama jest kierowana.